Beste Beitemnaar
Beste lid van een Beitemse vereniging


Graag nodigen we u uit op de eerste algemene vergadering van de nieuw opgerichte vzw Beythem Kerke. Deze vergadering gaat door op dinsdag 18 april 2023 om 20 uur in de refter
van de school KLIM te Beitem. 

De nieuwe vzw zal instaan voor de exploitatie van het nieuwe wijkhuis te Beitem, zijnde het oude kerkgebouw dat ondertussen omgebouwd wordt tot een gemeenschapszaal en afgewerkt zal zijn in de zomer van 2023. In dat wijkhuis Beythem Kerke staat ontmoeting centraal en het sociale leven en de betrokkenheid in de wijk vergroten zijn enkele van de kerntaken. Het wijkhuis zal dienstdoen als activiteitencentrum voor verenigingen maar ook voor particulieren. Het is een ontmoetingscentrum waar jong en oud kunnen samenkomen. De vzw heeft als opdracht de bewoners van de wijk en de omliggende omgeving zo veel mogelijk te betrekken bij de activiteiten van het wijkhuis om er ontmoeting en activiteiten te organiseren.

Agenda van de eerste algemene vergadering:
● Voorstelling van het bestuur Beythem Kerke vzw
● Voorstelling van de vzw en het plan van aanpak
● Bespreking van de beheersovereenkomst die met Stad Roeselare gesloten is
● Voorstelling van de Cultuurcel Beythem Kerke

Na deze voorstelling gaan we over tot inschrijving van de leden. Deze leden stemmen de nieuwe statuten en de raad van bestuur.

Wie zoeken we?
Iedereen die deel uitmaakt van het sociale en/of verenigingsleven te Beitem of iedereen die zich wenst te engageren in dit project en een steentje wil bijdragen. De minimum verantwoordelijkheid van de leden is om de verplichte jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen en daar hun stemrecht te laten gelden.

We verwelkomen daarnaast natuurlijk graag ook mensen die extra verantwoordelijkheden willen opnemen, zoals bijvoorbeeld: bijdragen tot het organiseren van evenementen (cultuurcel), uitvoeren van administratieve taken, opvolging en praktische taken in kader van de verhuring van de zaal, onderhoud en kluisjes in de zaal, enz.

Iedereen is welkom. Kent u andere geïnteresseerden die deze uitnodiging eventueel niet kregen, breng hen dan gerust op de hoogte.

We verwelkomen u graag op dinsdag 18 april 2023.

Voor meer vragen of info kunt U steeds terecht op het e-mailadres: info@beythemkerke.be en onze website (in opbouw) www.beythemkerke.be

Namens het bestuur van “Beythem Kerke vzw”

Peter Deberdt, voorzitter
Frédéric Bruynooghe, ondervoorzitter
Filip Vandevelde, secretaris
Michaël Bostoen, penningmeester
Frederik Hanssens, vice-secretaris
Pedro Pijcke, vice-penningmeester
Steven Van Coillie, logistiek verantwoordelijke
Cyriel Ameye, bestuurslid

Namens de “Cultuurcel Beythem Kerke”
Bart Haerinck, verantwoordelijke cultuurcel

De statuten van Beythem Kerke vzw, Meensesteenweg 719 te 8800 Roeselare met onderne-mingsnummer BE 0797.913.783 zijn gepubliceerd in het Belgische staatsblad en consulteer-baar.

Met vriendelijke groeten
Peter Deberdt, voorzitter